• చైనీస్
  • శ్రేణి పరారుణ ఉష్ణోగ్రత కొలత మాడ్యూల్