• చైనీస్
  • సింగిల్ పాయింట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఉష్ణోగ్రత కొలత మాడ్యూల్